Hvem støtter vores arbejde

Foreningens midler kommer overvejende fra bidrag fra fonde, legater og virksomheder, men også enkeltpersoner yder bidrag. Endvidere nyder Foreningen godt af faste årlige bidrag fra dens medlemmer.

Foreningen modtog i 2015 bidrag og støtte fra:

Anonym
Arbejdsmarkedets Feriefond
Augustinusfonden
Otto og Gerda Bings Mindelegat
Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond
Børnelegatet af 1976
Cappelens Legat
Aase og Ejnar Danielsens Fond
Dyssegaards Sogns Menighed
Erikema legatet (Thune)
William Hugo Evers Fond
Max Foodgaard Fonden
Fonden af 17.12.1981
Gerda og Hans Frederiksens Mindelegat
Astrid Goldschmidts Legat
Hannes Fond
Tømrermester Martin Hansen
Harders Fond
Ville Heises Legat
Hempel Fonden
Hindsgavls Fond
Ernst og Vibeke Husmans Fond & Frantz Hoff manns Mindelegat
Intern A/S
Irma Fonden, Carl Schepler og hustrus Legat
Heinrich og Laurine Jessens Fond
Asta og Jul P. Justesens Fond
Frederik og Emma Kragh´s Mindelegat
Kirks Fond/Lego
Thorvald Larsen og hustru Ingeborg Skovs Fond
Linex Fonden
Direktør, civiling. Aage Louis-Hansens Mindefond
Lund & Bugges Legat
Margrethegaardens Legat
Fabrikant Adolph Møller og hustru Antoinette Møllers Fond
Novo Gruppen – Medarbejdernes Honorarfond i Novo gruppen
Nordea Fonden
Generalkonsul Jens Olsens Fond
Oticon Fonden
Fabrikant Chas. Otzens Fond
Louis Petersens Legat
Politiken Fonden
Henry og Mary Skovs Fond
Fonden Julius Skrikes Stiftelse
Socialministeriet/Socialstyrelsen
De Spannjerske legater
Sparekassen Nordjyllands Fond
Simon Spies Fonden
Dir. K.Steinmans Fond
STG – Scandinavian Tobacco Groups Gavefond
Toyota Fonden
Tuborgfondet
Vemmetofte Kloster
Snedkermester Axel Wichmann og fru Else Wichmanns Fond
Østifternes Forening