Organisation

Foreningen bliver ledet af en ulønnet bestyrelse på fem medlemmer.  Den daglige forretning varetages af en lille medarbejderstab på to, samt faste frivillige medarbejdere.

Bestyrelsen

Formand: Afdelingsleder Lena Søgaard
Næstformand: Borgmestersekretær, cand. jur. Anders Solbjerg Sørensen
Kasserer: Programchef Bo Balstrup
Bestyrelsesmedlem: Adjunkt Christen Johansen
Bestyrelsesmedlem: Psykolog Maiken Bloch Skipper (ikke på billedet)
Suppleant: Socialrådgiver Helle Hyltoft (ikke på billedet)
Suppleant: Cand. soc. Cecilie Baunegaard Jørgensen (ikke på billedet)

Bestyrelsen_2016
Bestyrelsen før generalforsamlingen 2016.

Sekretariatet

Daglig leder: Marianne Brøndberg
Frivilligkoordinator og Projektansvarlig: Jesper Pilegaard
Frivillig: Susanne Haahr
Frivillig: Chanel Katompwa
Frivillig: Anja Holgaard
Frivillig: Linda Belardo