Covid-19

Særlig indsats

Udsatte familier er særligt hårdt ramte af Coronakrisen. I Foreningen til Støtte for Mødre og Børn gør vi en særlig indsats for de familier, der på forskellige måder bliver ofre for nedlukningen af det danske samfund.

 

Stigende udgifter til mad, vand og el, når hele familien er hjemme, udfordrer allerede sårbare økonomier, og truer med at helt vælte læsset. Vi har allerede set, hvordan personer med en løs tilknytning til arbejdsmarkedet – så som f.eks. vikarer og timelønnede har mistet deres jobs, og derfor har oplevet en stor nedgang i indtægtsgrundlag. Mange er 
allerede blevet 
fyret, og endnu flere forventes at miste deres arbejde i de kommende måneder. 

 

I en tid, hvor biblioteker, jobcentre og lektiecafeer er lukkede, er det umuligt at følge fjernundervisning, tjekke Aula eller betale regninger, hvis man ikke har en computer 

derhjemme. Børnene betaler en høj pris både ift. deres skolegang/undervisning, men også deres sociale fællesskaber, der i høj grad er blevet henvist til den digitale sfære i de seneste måneder. Mens mange familier i Danmark håndterer krisen ved at se en ekstra serie på Netflix, købe et nyt puslespil på nettet eller bare hygge med ekstra god mad, er dette ikke en mulighed for fattige og udsatte familier. 

 

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn har modtaget 200.000 kroner fra Ole Kirk’s Fond til en særlig indsats til sårbare familier, der er særlig udfordret pga. Coronakrisen. Puljen kan søges af udsatte forsørgere.


Hvis du søger Foreningens legater, fordi du er blevet direkte eller indirekte påvirket af Coronakrisen, beder vi dig beskrive hvordan i din legatansøgning.

Søg legat