Formål

Hvem støtter vi

Vores formål er at yde hjælp til gravide kvinder, vanskeligt stillede mødre med børn og enlige forsørgere på den måde og i det omfang, som forholdene kræver det, og hvor offentlig hjælp ikke kan opnås, eller ikke er tilstrækkelig. Det gør vi igennem rådgivning og uddeling af legater.

  

 

Uddelingspolitik

Foreningen kan uddele legater til alle personer, der har forsørgerpligt overfor mindst et barn under 18 år, samt til gravide kvinder. I praksis tilgodeser vi fortrinsvist udsatte enlige forsørgere og gravide, da denne gruppe ofte har det særligt svært.

Foreningens legater uddeles efter nogle overordnede retningslinjer, der er blevet besluttet af vores bestyrelse i overensstemmelse med vores formålsbeskrivelse. Disse retningslinjer sætter rammen omkring de formål, vi kan, og ikke kan, yde økonomisk støtte til samt størrelsen af vores legater. 

Man kan søge vores legater til en bred vifte af formål, og du kan se en ikke udtømmende liste på siden ‘Søg Støtte’. Traditionelt har vi dog haft et særligt fokus på hjemmet som en tryg og sikker base for livet, børns inklusion i skole og fritidsliv, samt gravide/mødre med spædbørn og deres vilkår. 

Vi uddeler vores legater til forældrene, så de kan skabe en lysere fremtid for deres børn. Fremtidsperspektivet er vigtigt for os, for vores hjælp skulle gerne gøre en forskel for familierne, der gør det muligt for dem at udvikle sig.

Vores uddeling bygger på tillid. Vi uddeler kontante beløb, og som udgangspunkt er det op til legatmodtageren selv at disponere i overensstemmelse med uddelingens formål.

Praktisk information

Værd at vide om vores legater

Hvornår skal jeg søge

Det er en rigtig god ide at søge vores legat i god tid. Hvis du ved, at du får brug for hjælp til at holde eksempelvis jul eller en konfirmation, så sparer du dig selv en masse bekymringer, hvis du søger legatet så tidligt som muligt. Du kan dog tidligst søge legatet tre måneder før, en aktivitet finder sted, eller en udgift skal afholdes.

Legater er skattefri

Du skal ikke betale skat af det legat, du modtager fra os, og du kan ikke blive trukket i dine ydelser. Foreningen er nemlig godkendt til at yde skattefri støtte til sociale og sygdoms-bekæmpende formål, efter Ligningslovens §7.22, hvor vi figurerer som “Mødre og Børn, Foreningen til Støtte for” (Fondsreg.nr. 3220). Du finder cirkulæret hér.

Dine oplysninger

Hvis du med din legatansøgning opnår en bevilling, opbevarer Foreningen til Støtte for Mødre og Børn dine oplysninger samt oplysninger om bevillingen. Det gør vi i en periode svarende til det indeværende år + fem år, fra den dato, hvor legatet er udbetalt og sagsbehandlingen er afsluttet – dvs. i op til seks år. Opnår din legatansøgning ikke en bevilling, opbevarer vi dine oplysninger i op til 14 dage fra sagsbehandlingen er afsluttet – dog opbevarer vi en registrering om legatansøgningen.

Hvor meget kan man søge

Vær venligst opmærksom på, at vores legater er forholdsmæssigt beskedne. Vi uddeler typisk legater i størrelsesordenen 1.000 – 5.000 kroner. Vi kan maksimalt uddele 15.000 kroner til en enkelt ansøger/familie indenfor et skatteår, da du ellers vil blive beskattet af det beløb, der overstiger rammen på 15.000 kroner.

Foreningen udsteder ikke lån imod tilbagebetaling.

Legater

Sådan søger du

u

1 .Kan vi hjælpe

Foreningen uddeler legater til mange forskellige formål. Før du søger, bør du undersøge, om det du gerne vil have hjælp til, er noget, som vi kan hjælpe med.

Vores legater er relativt små, og ligger typisk på 1 – 5.000 kr. Kontakt os hellere, hvis du er i tvivl, om vi kan hjælpe dig.

i

2. Forbered dig.

Når du søger vores legater, skal du som minimum medsende din  seneste årsopgørelse og din seneste udbetalingsmeddelelse eller lønseddel. Du skal også udfylde et budget.

Alle filer du sender skal være i PDF format! 

l

3. send din ansøgning

Når du er klar til at udfylde din legatansøgning, skal du benytte vores ansøgningsportal, som du kommer til via knappen herunder. 

Når vi har modtaget din ansøgning, sender vi en kvittering til dig, med dit journalnummer. Dette nummer skal du oplyse, hvis du kontakter os omkring din ansøgning.

4. Vent på svar

Når du har sendt din ansøgning, er der ikke andet at gøre, end at vente, til du får svar. Du skal normalt forvente op til fire ugers behandlingstid på din ansøgning.

Hvis der er en god grund til, at du ikke kan vente så længe, skal du kontakte os via formularen på 'Kontakt' siden og høre, om vi kan fremskynde behandlingen af din ansøgning.