ALLE børn har ret til en god barndom

Vores formål

Vi yder støtte – gennem økonomisk hjælp, rådgivning og projekter– fortrinsvis til gravide og enlige forsørgere, der er vanskeligt stillede, og hvor offentlig hjælp ikke kan opnås
eller ikke er tilstrækkelig.

Uddelingspolitik

Foreningen kan uddele legater til alle personer, der har forsørgerpligt overfor mindst et barn under 18 år, samt til gravide kvinder. I praksis tilgodeser vi fortrinsvist udsatte enlige forsørgere og gravide, da denne gruppe ofte har det særligt svært.

Foreningens legater uddeles efter nogle overordnede retningslinjer, der er blevet besluttet af vores bestyrelse i overensstemmelse med vores formålsbeskrivelse. Disse retningslinjer sætter rammen omkring de formål, vi kan, og ikke kan, yde økonomisk støtte til samt størrelsen af vores legater. 

Man kan søge vores legater til en bred vifte af formål, og du kan se en ikke udtømmende liste på siden ‘Søg Støtte’. Traditionelt har vi dog haft et særligt fokus på hjemmet som en tryg og sikker base for livet, børns inklusion i skole og fritidsliv, samt gravide/mødre med spædbørn og deres vilkår. 

Vi uddeler vores legater til forældrene, så de kan skabe en lysere fremtid for deres børn. Fremtidsperspektivet er vigtigt for os, for vores hjælp skulle gerne gøre en forskel for familierne, der gør det muligt for dem at udvikle sig.

Vores uddeling bygger på tillid. Vi uddeler kontante beløb, og som udgangspunkt er det op til legatmodtageren selv at disponere i overensstemmelse med uddelingens formål.

Praktisk information

Hvor og hvornår?

Ferierne afholdes i Helsingør Ferieby, som har styr på meget af det praktiske. Som frivillig skal du være med til at skabe sjove aktiviteter med familierne. 

Som frivillig deltager du i aktiviteterne primært om eftermiddag og tidlig aften:

  • Uge 29, lørdag d. 16-23. juli
  • Uge 31, lørdag. 30. juli til fredag d. 5. august.

 

 

Vil du høre mere?

Hvis du er interesseret i at høre mere om muligheden for at blive frivillig, så send os et par linjer om dig selv på kontakt@morbarn.info

Vi forventer, at du som udgangspunkt kan deltage alle dage enten i uge 29 eller 31, men hører også gerne fra dig, der har masser at byde ind med i et lidt mindre omfang.

Der vil være enkeltværelse inkl. morgenmad til frivillige der deltager samt diæter. 

 

Legater

Sådan søger du

u

1 .Kan vi hjælpe

Foreningen uddeler legater til mange forskellige formål. Før du søger, bør du undersøge, om det du gerne vil have hjælp til, er noget, som vi kan hjælpe med.

Vores legater er relativt små, og ligger typisk på 1 – 5.000 kr. Kontakt os hellere, hvis du er i tvivl, om vi kan hjælpe dig.

i

2. Forbered dig.

Når du søger vores legater, skal du som minimum medsende din  seneste årsopgørelse og din seneste udbetalingsmeddelelse eller lønseddel. Du skal også udfylde et budget.

Alle filer du sender skal være i PDF format! 

l

3. send din ansøgning

Når du er klar til at udfylde din legatansøgning, skal du benytte vores ansøgningsportal, som du kommer til via knappen herunder. 

Når vi har modtaget din ansøgning, sender vi en kvittering til dig, med dit journalnummer. Dette nummer skal du oplyse, hvis du kontakter os omkring din ansøgning.

4. Vent på svar

Når du har sendt din ansøgning, er der ikke andet at gøre, end at vente, til du får svar. Du skal normalt forvente op til fire ugers behandlingstid på din ansøgning.

Hvis der er en god grund til, at du ikke kan vente så længe, skal du kontakte os via formularen på 'Kontakt' siden og høre, om vi kan fremskynde behandlingen af din ansøgning.