Hvad støtter vi?

Vores hjælp tildeles som legater til helt konkrete formål og er typisk på 1 – 3.000 kr. Enten til afhjælpning af akutte problemer eller som en opmuntring, f.eks. i forbindelse med sygdom. Sekretariatet yder desuden rådgivning i form af samtaler med ansøgerne.

Vi har en stor erfaring indenfor den sociale lovgivning om eneforsørgerens rettigheder og muligheder for hjælp. Vi bevilger legater til følgende formål:

 • Spædbarnsudstyr.
 • Etablerings- og flytteudgifter, herunder tilskud til første måneds husleje.
 • Anskaffelser til hjemmet/familien.
 • Udstyr til skolestart.
 • Børnenes fritidsaktiviteter, herunder skolerejser/ferie.
 • Ekstra udgifter i forbindelse med sygdom, inkl. egenbetaling af tandbehandling og psykologsamtaler.
 • Mindre gældsposter – dog ikke egentlig gældssanering.
 • Konfirmation.
 • Uddannelse, herunder mindre IT-udgifter.
 • Julehjælp.

 

Foreningen kan IKKE yde støtte til Følgende formål:

 • Fødselsdage.
 • Dåb.
 • Til tidligere afholdte udgifter.
 • Støtte af en løbende karakter.
 • Betaling af offentlig gæld – herunder egenbetaling ved ophold på krisecenter.

 

Foreningen indstiller desuden til andre fonde og legater.