Donorer

Hvem støtter os

 Foreningens midler kommer primært gennem bidrag fra fonde og legatstiftelser. Vi er taknemmelige for den hjælp, som vores trofaste bidragsydere giver år efter år.  Foreningen finansierer sig arbejde løbende igennem året, og derfor vil du se, at listen over bidragsydere bliver længere, som året skrider frem.

 

En mindre andel af vores indtægter kommer fra offentlige puljer og fra renteindtægter fra arv. Endeligt bidrager vores medlemmer igennem deres kontingenter og med donationer til Foreningens sociale arbejde.  

  

Herunder kan du se, hvem der støtter vores arbejde.

 

Donatorer

2023

 Arbejdsmarkedets Feriefond

Asta og Jul. P. Justesens Fond

Augustinus Fonden

Brødrene Hartmanns Fond

Bygma Fonden

Den A. P. Møllerske Støttefond

Den Sociale Fond for Børn og Unge

ERIKEMA legat

Familien Hede Nielsens Fond

Fonden af 17-12-1981

Fonden Julius Skrikes Stiftelse

Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld

Frederik og Emma Kraghs Mindelegat

Generalkonsul Jens Olsens Fond

Grosserer Andreas Collstrop og Søn Rudolf Collstrops Mindelegat

Heinrich og Laurine Jessens Fond

Henry og Mary Skovs Fond

Hoffmann og Husmans Fond

Inge og Asker Larsens Fond til støtte af almennyttige formål

Jascha Fonden

Johanne og Cornelius Petersens Legat

Knud Højgaards Fond

Lemvigh-Müller Fonden

Linexfonden

Logen De tre hamre

Louis Petersens Legat

Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen

Ole Kirk’s Fond

Oak Foundation Denmark

Politiken-Fonden

Sct. Georgs Gildernes Hjælpefond

Snedkermester Axel Wichmanns og fru Else Wichmanns Fond,

Socialstyrelsen

Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Fond

Toyota Fonden

Tranes Fond

Tømmerhandler Johannes Fogs Fond

Varelotteriet

Vemmetofte Kloster

Ville Heises Legat

VKRs Familiefond.

Zonta Greve

Aase og Ejnar Danielsens Fond

 

 

Donatorer

2022

 Arbejdsmarkedets Feriefond

Asta og Jul. P. Justesens Fond

Augustinus Fonden

Aase og Ejnar Danielsens Fond

Brødrene Hartmanns Fond

Bygma Fonden

Civilingeniør H.C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond

Den A. P. Møllerske Støttefond

Den Gyldne Kæde

Det Puuggaardske Pigelegat

Dyssegård Sogns Menighedspleje

ERIKEMA Legat 

Fabrikant Chas. Otzens Fond

Generalkonsul Jens Olsens Fond

Helle Walleviks Fond

Hoffmann og Husmans Fond

Hørsholm Rotary Klub

Jascha Fonden

Koldinghus Rotaryklub

Knud Højgaards Fond

København-Langelinie Rotary Klub

Louis Petersens Legat

Medarbejdernes Honorarfond i Novogruppen

Nykøbing Falster Inner Wheel Klub

Ole Kirk’s Fond

Politiken-Fonden

Socialstyrelsen

Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Fond

Til minde om Jeanne Toxværd

Tømrermester Martin Hansens Legat

Snedkermester Axel Wichmann og fru Else Wichmanns Fond

Vamdrup Inner Wheel Klub

Varelotteriet

Ville Heises Legat

VKRs Familiefond

Zonta Greve

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond 

Donatorer

2021

  Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

  Aase og Ejnar Danielsens Fond

  Arbejdsmarkedets Feriefond

  Augustinus Fonden

  Børnesagens Fællesråd

  Civilingeniør H.C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond

  Den Gyldne Kæde

  Det Arnstedtske Familiefond

  Dragør Rotary Club

  Egmont Fonden

  Enkefru Juliane Buntzens Mindelegat

  ERIKEMA Legat

  Fabrikant Chas. Otzens Fond

  Frederik og Emma Kragh’s Mindelegat

  Godsejer Peter Friedlieb Lagonis Legatfond

  Inge og Asker Larsens Fond

  Knud Højgårds Fond

  Linexfonden

  Louis Petersens Legat

  Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen

  OAK Foundation Denmark

  Ole Kirk’s Fond

  Rotary Gentofte

  Rotary Hillerød

  Rørkærfonden

  Simon Spies Fonden

  Socialstyrelsen

  Søsterloge nr. 3 Freja

  Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Fond

  Torben og Alice Frimodts Fond

  Tømrermester Martin Hansens Legat

  Varelotteriet

  VKR’s Familiefond

  Zonta Greve

  Zonta København 1