Donorer

Hvem støtter os

 Foreningens midler kommer primært gennem bidrag fra fonde og legatstiftelser. Vi er taknemmelige for den hjælp, som vores trofaste bidragsydere giver år efter år.  Foreningen finansierer sig arbejde løbende igennem året, og derfor vil du se, at listen over bidragsydere bliver længere, som året skrider frem.

 

En mindre andel af vores indtægter kommer fra offentlige puljer og fra renteindtægter fra arv. Endeligt bidrager vores medlemmer igennem deres kontingenter og med donationer til Foreningens sociale arbejde.  

  

Herunder kan du se, hvem der støtter vores arbejde.

Donatorer

2020

  Arbejdsmarkedets Feriefond
  Fabrikant Adolph Møller og Hustru Antoinette Møllers Fond
  Augustinus Fonden
  Otto og Gerda Bings Mindelegat
  Aase og Ejnar Danielsens Fond
  Erikema Legat
  Gerda og Hans Frederiksens Mindefond
  Tømrermester Martin Hansens Legat
  Ferd. og Ellen Hindsgauls Almennyttige Fond
  Ernst og Vibeke Husmans Fond & Frantz Hoffmans Mindelegat
  Knud Højgårds Fond
  Ellen Hørups Fond
  Liljeborgfonden
  Asta og Jul. P. Justesens Fond
  Frederik og Emma Kraghs Mindelegat
  Ole Kirk’s Fond
  Inge og Asker Larsens Fond
  Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Fond
  Linexfonden
  Margrethegårdens Legat
  Generalkonsul Jens Olsens Fond
  Fabrikant Chas. Otzens Fond
  Louis Petersens Legat
  Rotary Kastrup
  Fonden Julius Skrikes Stiftelse
  Socialstyrelsen
  Simon Spies Fonden
  Topdanmark Fonden
  Toyota-Fonden
  Vemmetofte Kloster
  Donatorer

  2019

   Arbejdsmarkedets Feriefond

   Børnesagens Fællesråd

   Den A. P. Møllerske Støttefond

   Adolph Møller og Hustru Antoinette Møllers Fond

   Augustinus Fonden

   Civilingeniør H.C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond

   Otto og Gerda Bings Mindelegat

   Enkefru Juliane Buntzen’s Mindelegat

   Aase og Ejnar Danielsens Fond

   Dyssegårds Sogns Menighedspleje

   Erikema Legat

   Frimodt-Heineke

   Tømrermester Martin Hansens Legat

   Brødrene Hartmanns Fond

   Ville Heises Legat

   Ernst og Vibeke Husmans Fond & Frantz Hoffmans Mindelegat

   Enid Ingemanns Fond

   Irmafonden, Schepler Carl

   Jascha Fonden

   Asta og Jul. P. Justesens Fond

   Frederik og Emma Kraghs Mindelegat

   Ole Kirk’s Fond

   Inge og Asker Larsens Fond

   Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Fond

   Lemvigh-Müller Fonden

   Linexfonden

   Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

   Lægeforeningens Boligers Fond

   Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen

   OAK Foundation Denmark

   Generalkonsul Jens Olsens Fond

   Fabikant Chas. Otzens Fond

   Louis Petersens Legat

   Politiken-Fonden

   Marie Richters Fond

   Rørkærfonden

   Sjælsø Management APS

   Henry og Mary Skovs Fond

   Fonden Julius Skrikes Stiftelse

   §18 Københavns Kommune

   §18 Odense Kommune

   Socialstyrelsen

   Solar Fonden

   Simon Spies Fonden

   Toyota-Fonden

   Vemmetofte Kloster