Donorer

Hvem støtter os

 Foreningens midler kommer primært gennem bidrag fra fonde og legatstiftelser. Vi er taknemmelige for den hjælp, som vores trofaste bidragsydere giver år efter år.  Foreningen finansierer sig arbejde løbende igennem året, og derfor vil du se, at listen over bidragsydere bliver længere, som året skrider frem.

 

En mindre andel af vores indtægter kommer fra offentlige puljer og fra renteindtægter fra arv. Endeligt bidrager vores medlemmer igennem deres kontingenter og med donationer til Foreningens sociale arbejde.  

  

Herunder kan du se, hvem der støtter vores arbejde.

Donatorer

2021

    Aase og Ejnar Danielsens Fond

    Arbejdsmarkedets Feriefond

    Augustinus Fonden

    Børnesagens Fællesråd

    Civilingeniør H.C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond

    Den Gyldne Kæde

    Det Arnstedtske Familiefond

    Dragør Rotary Club

    Egmont Fonden

    Enkefru Juliane Buntzens Mindelegat

    ERIKEMA Legat

    Frederik og Emma Kragh’s Mindelegat

    Godsejer Peter Friedlieb Lagonis Legatfond

    Inge og Asker Larsens Fond

    Knud Højgårds Fond

    Linexfonden

    Louis Petersens Legat

    Ole Kirk’s Fond

    Rotary Gentofte

    Rotary Hillerød

    Rørkærfonden

    Simon Spies Fonden

    Socialstyrelsen

    Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Fond

    Torben og Alice Frimodts Fond

    Tømrermester Martin Hansens Legat

    Zonta Greve 

    Zonta København 1

     

    Donatorer

    2020

      Arbejdsmarkedets Feriefond

      Børnesagens Fællesråd

      Den A. P. Møllerske Støttefond

      Fabrikant Adolph Møller og Hustru Antoinette Møllers Fond

      Augustinus Fonden

      Otto og Gerda Bings Mindelegat

      Aase og Ejnar Danielsens Fond

      Erikema Legat

      Gerda og Hans Frederiksens Mindefond

      Tømrermester Martin Hansens Legat

      Brødrene Hartmanns Fond

      Ferd. og Ellen Hindsgauls Almennyttige Fond

      Hoffmann & Husmans Fond

      Knud Højgårds Fond

      Ellen Hørups Fond

      Jascha Fonden

      Heinrich og Laurine Jessens Fond

      Asta og Jul. P. Justesens Fond

      Frederik og Emma Kraghs Mindelegat

      Ole Kirk’s Fond

      Inge og Asker Larsens Fond

      Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Fond

      Liljeborgfonden

      Linexfonden

      Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

      Margrethegårdens Legat

      Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen

      OAK Foundation

      Generalkonsul Jens Olsens Fond

      Fabikant Chas. Otzens Fond

      Louis Petersens Legat

      Rotary Kastrup

      Henry og Mary Skovs Fond

      Fonden Julius Skrikes Stiftelse

      Socialstyrelsen

      Simon Spies Fonden

      Topdanmark Fonden

      Toyota-Fonden

      Varelotteriet

      Vemmetofte Kloster

      Snedkermester Axel Wichmanns og fru Else Wichmanns fond

      Aalborg Zontaklub

      Søsterloge nr. 3 Freja

      Donatorer

      2019

        Arbejdsmarkedets Feriefond

        Børnesagens Fællesråd

        Den A. P. Møllerske Støttefond

        Adolph Møller og Hustru Antoinette Møllers Fond

        Augustinus Fonden

        Civilingeniør H.C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond

        Otto og Gerda Bings Mindelegat

        Enkefru Juliane Buntzen’s Mindelegat

        Aase og Ejnar Danielsens Fond

        Dyssegårds Sogns Menighedspleje

        Erikema Legat

        Frimodt-Heineke

        Tømrermester Martin Hansens Legat

        Brødrene Hartmanns Fond

        Ville Heises Legat

        Ernst og Vibeke Husmans Fond & Frantz Hoffmans Mindelegat

        Enid Ingemanns Fond

        Irmafonden, Schepler Carl

        Jascha Fonden

        Asta og Jul. P. Justesens Fond

        Frederik og Emma Kraghs Mindelegat

        Ole Kirk’s Fond

        Inge og Asker Larsens Fond

        Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Fond

        Lemvigh-Müller Fonden

        Linexfonden

        Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

        Lægeforeningens Boligers Fond

        Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen

        OAK Foundation Denmark

        Generalkonsul Jens Olsens Fond

        Fabikant Chas. Otzens Fond

        Louis Petersens Legat

        Politiken-Fonden

        Marie Richters Fond

        Rørkærfonden

        Sjælsø Management APS

        Henry og Mary Skovs Fond

        Fonden Julius Skrikes Stiftelse

        §18 Københavns Kommune

        §18 Odense Kommune

        Socialstyrelsen

        Solar Fonden

        Simon Spies Fonden

        Toyota-Fonden

        Vemmetofte Kloster