Donorer

Hvem støtter os

 Foreningens midler kommer primært gennem bidrag fra fonde og legatstiftelser. Vi er taknemmelige for den hjælp, som vores trofaste bidragsydere giver år efter år.  Foreningen finansierer sig arbejde løbende igennem året, og derfor vil du se, at listen over bidragsydere bliver længere, som året skrider frem.

 

En mindre andel af vores indtægter kommer fra offentlige puljer og fra renteindtægter fra arv. Endeligt bidrager vores medlemmer igennem deres kontingenter og med donationer til Foreningens sociale arbejde.  

  

Herunder kan du se, hvem der støtter vores arbejde.

Donatorer

2022

Aase og Ejnar Danielsens Fond

Arbejdsmarkedets Feriefond

Augustinus Fonden

Asta og Jul. P. Justesens Fond

Det Puuggaardske Pigelegat

Fabrikant Chas. Otzens Fond

ERIKEMA Legat

Jascha Fonden

Ole Kirk’s Fond

Socialstyrelsen

Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Fond

Tømrermester Martin Hansens Legat

 

  Donatorer

  2021

  Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

  Aase og Ejnar Danielsens Fond

  Arbejdsmarkedets Feriefond

  Augustinus Fonden

  Børnesagens Fællesråd

  Civilingeniør H.C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond

  Den Gyldne Kæde

  Det Arnstedtske Familiefond

  Dragør Rotary Club

  Egmont Fonden

  Enkefru Juliane Buntzens Mindelegat

  ERIKEMA Legat

  Fabrikant Chas. Otzens Fond

  Frederik og Emma Kragh’s Mindelegat

  Godsejer Peter Friedlieb Lagonis Legatfond

  Inge og Asker Larsens Fond

  Knud Højgårds Fond

  Linexfonden

  Louis Petersens Legat

  Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen

  OAK Foundation Denmark

  Ole Kirk’s Fond

  Rotary Gentofte

  Rotary Hillerød

  Rørkærfonden

  Simon Spies Fonden

  Socialstyrelsen

  Søsterloge nr. 3 Freja

  Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Fond

  Torben og Alice Frimodts Fond

  Tømrermester Martin Hansens Legat

  Varelotteriet

  VKR’s Familiefond

  Zonta Greve

  Zonta København 1

  Donatorer

  2020

   Arbejdsmarkedets Feriefond

   Børnesagens Fællesråd

   Den A. P. Møllerske Støttefond

   Fabrikant Adolph Møller og Hustru Antoinette Møllers Fond

   Augustinus Fonden

   Otto og Gerda Bings Mindelegat

   Aase og Ejnar Danielsens Fond

   Erikema Legat

   Gerda og Hans Frederiksens Mindefond

   Tømrermester Martin Hansens Legat

   Brødrene Hartmanns Fond

   Ferd. og Ellen Hindsgauls Almennyttige Fond

   Hoffmann & Husmans Fond

   Knud Højgårds Fond

   Ellen Hørups Fond

   Jascha Fonden

   Heinrich og Laurine Jessens Fond

   Asta og Jul. P. Justesens Fond

   Frederik og Emma Kraghs Mindelegat

   Ole Kirk’s Fond

   Inge og Asker Larsens Fond

   Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Fond

   Liljeborgfonden

   Linexfonden

   Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

   Margrethegårdens Legat

   Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen

   OAK Foundation

   Generalkonsul Jens Olsens Fond

   Fabikant Chas. Otzens Fond

   Louis Petersens Legat

   Rotary Kastrup

   Henry og Mary Skovs Fond

   Fonden Julius Skrikes Stiftelse

   Socialstyrelsen

   Simon Spies Fonden

   Topdanmark Fonden

   Toyota-Fonden

   Varelotteriet

   Vemmetofte Kloster

   Snedkermester Axel Wichmanns og fru Else Wichmanns fond

   Aalborg Zontaklub

   Søsterloge nr. 3 Freja