Donorer

Hvem støtter os

 Foreningens midler kommer primært gennem bidrag fra fonde og legatstiftelser. Vi er taknemmelige for den hjælp, som vores trofaste bidragsydere giver år efter år.  Foreningen finansierer sig arbejde løbende igennem året, og derfor vil du se, at listen over bidragsydere bliver længere, som året skrider frem.

 

En mindre andel af vores indtægter kommer fra offentlige puljer og fra renteindtægter fra arv. Endeligt bidrager vores medlemmer igennem deres kontingenter og med donationer til Foreningens sociale arbejde.  

  

Herunder kan du se, hvem der støtter vores arbejde.

Donatorer

2021

  Aase og Ejnar Danielsens Fond

  Arbejdsmarkedets Feriefond

  Augustinus Fonden

  Civilingeniør H.C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond

  Det Arnstedtske Familiefond

  Dragør Rotary Club

  Egmont Fonden

  Enkefru Juliane Buntzens Mindelegat

  ERIKEMA Legat

  Godsejer Peter Friedlieb Lagonis Legatfond

  Inge og Asker Larsens Fond

  Knud Højgårds Fond

  Linexfonden

  Louis Petersens Legat

  Ole Kirk’s Fond

  Rørkærfonden

  Simon Spies Fonden

  Socialstyrelsen

  Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Fond

  Torben og Alice Frimodts Fond

  Tømrermester Martin Hansens Legat

  Zonta Greve 

  Zonta København 1

   

  Donatorer

  2020

   Arbejdsmarkedets Feriefond

   Børnesagens Fællesråd

   Den A. P. Møllerske Støttefond

   Fabrikant Adolph Møller og Hustru Antoinette Møllers Fond

   Augustinus Fonden

   Otto og Gerda Bings Mindelegat

   Aase og Ejnar Danielsens Fond

   Erikema Legat

   Gerda og Hans Frederiksens Mindefond

   Tømrermester Martin Hansens Legat

   Brødrene Hartmanns Fond

   Ferd. og Ellen Hindsgauls Almennyttige Fond

   Hoffmann & Husmans Fond

   Knud Højgårds Fond

   Ellen Hørups Fond

   Jascha Fonden

   Heinrich og Laurine Jessens Fond

   Asta og Jul. P. Justesens Fond

   Frederik og Emma Kraghs Mindelegat

   Ole Kirk’s Fond

   Inge og Asker Larsens Fond

   Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Fond

   Liljeborgfonden

   Linexfonden

   Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

   Margrethegårdens Legat

   Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen

   OAK Foundation

   Generalkonsul Jens Olsens Fond

   Fabikant Chas. Otzens Fond

   Louis Petersens Legat

   Rotary Kastrup

   Henry og Mary Skovs Fond

   Fonden Julius Skrikes Stiftelse

   Socialstyrelsen

   Simon Spies Fonden

   Topdanmark Fonden

   Toyota-Fonden

   Varelotteriet

   Vemmetofte Kloster

   Snedkermester Axel Wichmanns og fru Else Wichmanns fond

   Aalborg Zontaklub

   Søsterloge nr. 3 Freja

   Donatorer

   2019

    Arbejdsmarkedets Feriefond

    Børnesagens Fællesråd

    Den A. P. Møllerske Støttefond

    Adolph Møller og Hustru Antoinette Møllers Fond

    Augustinus Fonden

    Civilingeniør H.C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond

    Otto og Gerda Bings Mindelegat

    Enkefru Juliane Buntzen’s Mindelegat

    Aase og Ejnar Danielsens Fond

    Dyssegårds Sogns Menighedspleje

    Erikema Legat

    Frimodt-Heineke

    Tømrermester Martin Hansens Legat

    Brødrene Hartmanns Fond

    Ville Heises Legat

    Ernst og Vibeke Husmans Fond & Frantz Hoffmans Mindelegat

    Enid Ingemanns Fond

    Irmafonden, Schepler Carl

    Jascha Fonden

    Asta og Jul. P. Justesens Fond

    Frederik og Emma Kraghs Mindelegat

    Ole Kirk’s Fond

    Inge og Asker Larsens Fond

    Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Fond

    Lemvigh-Müller Fonden

    Linexfonden

    Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

    Lægeforeningens Boligers Fond

    Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen

    OAK Foundation Denmark

    Generalkonsul Jens Olsens Fond

    Fabikant Chas. Otzens Fond

    Louis Petersens Legat

    Politiken-Fonden

    Marie Richters Fond

    Rørkærfonden

    Sjælsø Management APS

    Henry og Mary Skovs Fond

    Fonden Julius Skrikes Stiftelse

    §18 Københavns Kommune

    §18 Odense Kommune

    Socialstyrelsen

    Solar Fonden

    Simon Spies Fonden

    Toyota-Fonden

    Vemmetofte Kloster