Hvem støtter vores arbejde

Foreningens midler kommer overvejende fra bidrag fra fonde, legater og virksomheder, men også enkeltpersoner yder bidrag. Endvidere nyder Foreningen godt af faste årlige bidrag fra dens medlemmer.

Foreningen modtog i 2017 bidrag og støtte fra:

Anonyme donorer
Det Arnstedtske Familiefond
Den A. P. Møllerske Støttefond
Møllers Fond, Adolph og Hustru
Augustinus Fonden
Civilingeniør H.C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond
Otto og Gerda Bings Mindelegat
Enkefru Juliane Buntzen’s Mindelegat
Bygma Fonden
Aase og Ejnar Danielsens Fond
Dyssegårds Sogns Menighedspleje
Erikema Legat
Gerda og Hans Frederiksens Mindefond
Knud & Dagny Gad Andresen Fonden
Hannes Fond
Tømrermester Martin Hansens Legat
Georg og Johanne Harders Legat
Brødrene Hartmanns Fond
Ville Heises Legat
Hempel Fonden
Ferd. og Ellen Hindsgauls Almennyttige Fond
Ernst og Vibeke Husmans Fond & Frantz Hoffmans Mindelegat
Knud Højgårds Fond
Julie Petersens Legat
Heinrich og Laurine Jessens Fond
Asta og Jul. P. Justesens Fond
Frederik og Emma Kraghs Mindelegat
KrogagerFonden
Ole Kirk’s Fond
Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Fond
Lemvigh-Müller Fonden
Linexfonden
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Lægeforeningens Boligers Fond
Den Midtjyske Bladfond
Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen
OAK Foundation Denmark
Generalkonsul Jens Olsens Fond
Fabikant Chas. Otzens Fond
Louis Petersens Legat
Politiken-Fonden
Scandinavian Tobacco Group’s Gavefond
Henry og MarySkovs Fond
Fonden Julius Skrikes Stiftelse
Socialstyrelsen – Julehjælp
Solar Fonden
De Spanjerske Legater
Spejdernes Genbrug
Simon Spies Fonden
Toyota-Fonden
Tuborg Fondet
Varelotteriet
Vemmetofte Kloster
Snedkermester Axel Wichmanns og fru Else Wichmanns fond
Østifternes Forening