Sådan søger du

For at søge et legat skal du hente/printe og udfylde et ansøgningsskema. Når du skriver din ansøgning er det vigtigt, at du får beskrevet din livssituation så detaljeret som muligt, og du må meget gerne vedlægge dokumentation for det, som du søger et legat til.

Vi modtager desværre mange henvendelser, hvor de informationer som er tastet ind i skemaet, ikke er gemt. Det er rigtigt ærgeligt – så herunder får du en kort guide til, hvordan du gemmer skemaet.

 1. Når du har udfyldt skemaet – højreklikker og vælger “udskriv” fra den menu, som dukker op.
 2. Dette åbner udskriftsvinduet. Øverst til venstre i udskriftsvinduet kan du vælge hvilken printer, du vil benytte, og her vælger du blot at gemme dokumentet som PDF. Gem dokumentet et sted hvor du nemt kan finde det – eksempelvis på skrivebordet.
 3. FØR du lukker vinduet med skemaet, skal du kontrollere, at skemaet er gemt korrekt.

Sammen med din ansøgning skal du indsende følgende dokumenter. Vi kan IKKE tage stilling til din ansøgning før, vi har modtaget disse dokumenter:

 • En motiveret ansøgning, hvori du beskriver din livssituation, hvad du søger et legat til, samt hvorfor netop du bør tildeles et legat.
 • Din seneste årsopgørelse fra Skat. På Skats hjemmeside kan du hente din årsopgørelse som PDF. På den måde er du sikker på at årsopgørelsen er komplet, og at vi får de oplysninger som vi har brug for, for at kunne behandle din ansøgning.
 • Såfremt det fremgår af din årsopgørelse, at du per d. 31/12 sidste år havde et indestående i pengeinstitutter, obligationer eller pantebreve på mere end kr. 15.000,- skal du redegøre for, hvad dette beløb dækker over. Desuden skal du vedlægge en aktuel kontooversigt, over indestående på samtlige dine konti.
 • Dokumentation for, at du har modtaget Børnetilskud fra Udbetaling Danmark i den seneste udbetalingsperiode. Det sker ved, at du vedlægger en kontoudskrift hvoraf posteringen fremgår. Børnetilskuddet udbetales på følgende datoer: 20/1, 20/4, 20/7 og 20/10.*
 • Din seneste udbetalingsmeddelelse/lønseddel. Hvis du er på offentlig forsørgelse kan du finde dine udbetalingsmeddelelser på www.borger.dk i din eBoks. Hvis du er på SU eller er pensioneret modtager du kun en udbetalingsmeddelelse én gang om året.

 

Afhængigt af det formål, du søger et legat til, kan det være, du skal vedlægge supplerende information. Det gælder i følgende tilfælde:

 • Spædbarnsudstyr: Søger du et legat til spædbarnsudstyr, skal du vedlægge en kopi af din vandrejournal, hvoraf det fremgår, hvornår du har termin.
  * I fald du vedlægger vandrejournalen kan du se bort fra kravet om dokumentation for at du har modtaget Børnetilskud.
 • Konfirmation: Søger du et legat i forbindelse med din søns/datters konfirmation, skal du vedlægge dokumentation fra kirken/præsten for at dit barn er tilmeldt konfirmation og agtes konfirmeret på en given dato.
 • PC/IT: Søger du et legat til anskaffelse af en computer/tablet i forbindelse med dit barns eller din egen skolegang/uddannelse, skal du vedlægge dokumentation herfor. Det kan eksempelvis være et brev fra skolen eller en underviser, som attesterer til nødvendigheden af denne anskaffelse.

 

Du skal være opmærksom på at vi er en lille forening, og at vi har begrænsede midler til rådighed. Vi kan derfor kun kan bevilge støtte til ét formål. Derfor er det vigtigt, at du prioriterer dine ønsker, når du søger støtte til flere formål.

Vi bestræber os på at behandle din ansøgning så hurtigt som muligt, men du skal som udgangspunkt dog regne med ca. 4 ugers behandlingstid.