Mission

Foreningens arbejde bygger på mere end hundrede års socialt, humanitært arbejde, der afspejler foreningens værdier i ord og handling.

Alle børn har ret til et godt liv – herunder også i betydningen ret til deltagelse i det sociale liv. Vi tror på, at alle forældre ønsker det bedste for deres børn, og ønsker at give deres børn den bedst mulige opvækst. Men vi ved også, at livet kan byde på udfordringer, som i perioder vanskeliggør forældrenes mulighed for at skabe det liv, de ønsker for deres børn. Særligt i familier med enlige forsørgere kan udfordringerne forældre møder, nemmere påvirke evnen til at opretholde de faste og trygge rammer, da ressourcerne er mere knappe.

Derfor ser vi det, som vores mission i foreningen, at hjælpe socialt og økonomisk udfordrede forsørgere i de perioder, hvor de har mest brug for en håndsrækning, så deres udfordringer ikke også bliver børnenes. Vi ønsker at styrke dem i at give deres børn en tryg opvækst, med de samme tilbud og muligheder som deres jævnaldrende kammerater, og sikre at intet barn marginaliseres som følge af en opvækst i fattigdom. Ved at forbedre familiers vilkår søger vi at bidrage til at skabe gode børneliv, styrke inklusionen i samfundet for såvel børn som voksne, og dermed forebygge et liv i fattigdom.

Vi mener at denne støtte – om den er økonomisk eller ved rådgivning – kan give forælderen det overskud, mentalt eller økonomisk, som skal til for, at de kan give deres børn de bedste muligheder for et godt liv. For ved at styrke forældrene, styrker vi børnene. Dette har vi gjort i mere end 100 år, og det vil vi blive ved med!