Med en støtte på 5,4 mio. kroner fra Ole Kirk’s Fond kan Foreningen til Støtte for Mødre og Børn
nu hjælpe flere økonomisk trængte eneforældre med legater til alt det, forældrene har været
nødsaget til at skære fra i en tid med stigende priser. Det gavner særligt børnene, der betaler en
høj pris i en ekstraordinær tid.

Priserne på dagligvarer, strøm og varme stiger, og det gør særligt ondt i de familier, der i forvejen har et
stramt budget.

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn har gennem de seneste måneder modtaget 50% flere
legatansøgninger fra eneforsørgere, der søger om økonomisk støtte til at dække konkrete udgifter som
vintertøj og kontingent til fritidsinteresser til deres børn. For andre forældre handler det om at prioritere
enten huslejen, elregningen eller maden i køleskabet.

Foreningen modtog i oktober en bevilling på 5,4 mio. kr. fra Ole Kirk’s Fond. Støtten har allerede gjort det
muligt for foreningen at hjælpe yderligere 160 familier med legater – og de forventer, at optil 1500
familier kan få hjælp med Ole Kirk’s Fonds støtte.

”Vores vigtigste opgave i foreningen er at hjælpe forældre, der er hårdt presset økonomisk, og som har
brug for en håndsrækning. Det, der rammer forældrene hårdest, er altid, når det går ud over deres børn.
I de seneste måneder har vi oplevet en kraftig stigning i antallet af legatansøgninger – og indtil for nyligt
var vi tvunget til at sende mange afslag til forældre, der ellers var berettiget til et legat – simpelthen fordi
vi ikke havde nok uddelingsmidler. Men med Ole Kirk’s Fonds støtte kan vi nu i højere grad følge
stigningen og hjælpe hundredvis af forældre. Ikke mindst børnene, som betaler en høj pris i disse dyre
måneder,” fortæller Maria Michell Blankensteiner, sekretariatsleder i Foreningen til støtte for Mødre og
Børn.

Tilpasning og handling i en ekstraordinær tid
Ole Kirk’s Fond, der er en almennyttig fond stiftet til minde om LEGO® virksomhedens grundlægger, har
som følge af de seneste års kriser gentagne gange tilpasset sig børnenes helt ekstraordinære situation –
efterdønninger efter en lang periode med Corona og nu en inflations- og energikrise i familierne. Alle
situationer, der har ramt – og nu rammer – børnene ekstra hårdt. Særligt de børn, der i forvejen levede i
udsatte og sårbare livsvilkår.

”I Ole Kirk’s Fond har vi en lang tradition for at give en hjælpende hånd når økonomisk pressede familier
skal have enderne til at mødes. I de seneste år har Corona og nu også høj inflation og forsyningskrise
lagt et ekstra pres på økonomien i de mange danske hjem. Derfor har vi øget vores sædvanlige støtte til
julehjælp, men har også valgt at skrue op for legatuddelinger, som giver bedre mulighed for at tilpasse
støtten til den situation, den enkelte familie står i,” siger Karin Skjødt Hindkjær, direktør i Ole Kirk’s Fond.

Om Foreningen til Støtte for Mødre og Børn
Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en landsdækkende almennyttig humanitær forening, som
tilbyder rådgivning og økonomisk hjælp til socialt/økonomisk udsatte – fortrinsvist enlige –
forældre og gravide, som er særligt trængte, og som ikke har andre muligheder for at få støtte.
En donation kan indsættes på vores konto i Danske Bank: 1551 – 0003020371.

Udover støtten på 5,4 mio. kr. til Foreningen til Støtte for Mødre og Børn har Ole Kirk’s Fond i år også
øget støtten til julehjælp. Indtil videre er der bevilliget mere end 4 mio. kr. til julehjælp, der blandt andet
går til Dansk Folkehjælp, Røde Kors, Mødrehjælpen, Blå Kors og Frelsens Hær – udover støtte til lokale
organisationer i Billund, hvor fonden også er forankret.

Om Ole Kirk’s Fond
Ole Kirk’s Fond arbejder for at fremme livskvaliteten for børn og deres familier. Fonden er almennyttig og
blev stiftet til minde om LEGO® virksomhedens grundlægger. Det sociale område har en særlig plads i
Ole Kirk’s Fond, men fonden arbejder også inden for kulturelle, kirkelige, humanitære og
uddannelsesmæssige områder; alle med fokus på at skabe tryghed, trivsel, og udfoldelsesmuligheder for
børn på nationalt og globalt plan. Ole Kirk’s Fond indgår i samarbejder og partnerskaber, hvor
fællesskabet gør alle stærkere. Ét af partnerskaberne er etableringen af Mary Elizabeths Hospital – Riget
for børn, unge og gravide. Se mere på olekirksfond.dk

Kontaktoplysninger
Maria Michell Blankensteiner, sekretariatsleder i Foreningen til støtte for Mødre og Børn
Tlf. 60 16 06 81, mail: mmb@morbarn.info

Marie-Louise Henneberg Rysgaard, kommunikationsansvarlig i Ole Kirk’s Fond
Tlf. 23 63 55 05, mail: mlr@KIRKBI.com