Om os

Vores arbejde
Meld dig indStøt vores arbejde
Om os

Hvem er vi

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en landsdækkende humanitær forening, som tilbyder rådgivning og økonomisk støtte til fortrinsvis enlige forsørgere og gravide, som ikke har mulighed for at få hjælp fra det offentlige system – eller hvor hjælpen er utilstrækkelig. Foreningens historie går tilbage til 1905, og har siden 1976 eksisteret i sin nuværende form.

Via mindre legater kan udsatte forsørgere opnå økonomisk støtte til konkrete formål. Legaterne giver modtagerne muligheder for at klare akutte problemer, de støder på i deres hverdag, eller en tiltrængt opmuntring i forbindelse med f.eks. svær sygdom. Derudover giver vi økonomisk støtte til hjælp omkring jul og konfirmation eller til netværksferie.

Vi rådgiver om, hvordan du kan tackle de problemstillinger og udfordringer, du står overfor, samt vejleder omkring lovgivning og rettigheder i det offentlige system. 

Det som driver os

§2 Formål

Foreningens formål er at yde hjælp til gravide kvinder, vanskeligt stillede mødre med børn og enlige forsørgere på den måde og i det omfang, som forholdene kræver det, og hvor offentlig hjælp ikke kan opnås eller ikke er tilstrækkelig.

Vores mission

Det gode børneliv

Foreningens arbejde bygger på mere end hundrede års socialt, humanitært arbejde, der afspejler foreningens værdier i ord og handling.

Alle børn har ret til et godt liv – herunder også i betydningen ret til deltagelse i det sociale liv. Vi tror på, at forældre ønsker det bedste for deres børn, og ønsker at give deres børn den bedst mulige opvækst. Men vi ved også, at livet kan byde på udfordringer, som i perioder vanskeliggør forældrenes mulighed for at skabe det liv, de ønsker for deres børn. Særligt i familier med enlige forsørgere kan de udfordringer forældre møder oftere påvirke evnen til at opretholde de faste og trygge rammer for børnene, da ressourcerne er mere knappe.

Derfor ser vi det, som vores mission i foreningen, at hjælpe socialt og økonomisk udfordrede forsørgere i de perioder, hvor de har mest brug for en håndsrækning, så deres udfordringer ikke også bliver børnenes. Vi ønsker at styrke dem i at give deres børn en tryg opvækst med de samme tilbud og muligheder som deres jævnaldrende kammerater, og sikre at intet barn marginaliseres som følge af en opvækst i fattigdom. Ved at forbedre familiers vilkår søger vi at bidrage til at skabe gode børneliv, styrke inklusionen i samfundet for såvel børn som voksne og dermed forebygge et liv i fattigdom.

Vi mener at denne støtte – om den er økonomisk eller gennem rådgivning – kan give forælderen det overskud, mentalt eller økonomisk, som skal til for, at de kan give deres børn de bedste muligheder for et godt liv. For ved at styrke forældrene, styrker vi børnene. Dette har vi gjort i mere end 100 år, og det vil vi blive ved med at gøre!