Organisation

Foreningen bliver ledet af en ulønnet bestyrelse på fem medlemmer.  Den daglige forretning varetages af en lille medarbejderstab på to, samt faste frivillige medarbejdere.

Bestyrelsen

Formand: Cand. jur. Anders Solbjerg Sørensen
Kasserer: Adm. direktør Bo Balstrup
Bestyrelsesmedlem: Direktionsassistent, Cand.merc. Christen Johansen
Bestyrelsesmedlem: Psykolog Maiken Bloch Skipper (ikke på billedet)
Bestyrelsesmedlem:  Fundraiser, Cand.soc. Cecilie Baunegaard Jørgensen (ikke på billedet)
Suppleant: Beboerrådgiver, Socialrådgiver Helle Hyltoft (ikke på billedet)

Bestyrelsen_2016
Bestyrelsen før generalforsamlingen 2016.

Sekretariatet

Forretningsfører: Lena Søgaard
Daglig leder: Marianne Brøndberg
Frivilligkoordinator og Projektansvarlig: Jesper Pilegaard
Frivillig: Anja Holgaard
Frivillig: Linda Belardo