Sådan kan du hjælpe

Vores arbejde er helt afhængigt af frivillige bidrag fra virksomheder, fonde og legater, da Foreningen ikke modtager offentlige midler. Ingen bidrag er for små – enhver krone tæller, så selv mindre beløb forøger vores muligheder for at hjælp.

Bidrag

Ønsker Du at yde et bidrag til Foreningen, kan beløbet indbetales på vor bankkonto i Jyske Bank: reg.nr. 5014, kontonr. 2011431. Husk at anføre navn og adresse, samt eventuelt medlemsnummer. Du kan også støtte os via MobilePay nr.: 58651.

Arv

Vi modtager ind i mellem bidrag i form af arv fra personer, der testamenterer større eller mindre beløb. Har Du spørgsmål i forbindelse med arv, bør du kontakte din advokat. Vor daglige leder Marianne Brøndberg kan også være dig behjælpelig.

Medlemskab

Medlemmer af Foreningen betaler et årligt kontingent, som fastsættes af Generalforsamlingen. Kontingentet er på kr. 200,-. Du kan melde dig ind i Foreningen hér.

Oplysninger om indsamlinger

Foreningen indsamler midler vha. denne hjemmeside og via sociale medier, til fordel for vores sociale arbejde. Foreningens indsamlinger er anerkendte af Indsamlingsnævnet.

Herunder finder du en liste over Foreningens anerkendte indsamlinger. Regnskaber for afsluttede indsamlinger offentliggøres på denne side, samt på indsamlingsnævnet.dk

2018: Foreningen til Støtte for Mødre og Børn (Journalnr.: 18-920-02746/IN nr.: 02746)
2017: Foreningen til Støtte for Mødre og Børn (Journalnr.: 16-920-01725/IN nr.: 01725) – regnskab*
2016: Foreningen til Støtte for Mødre og Børn (Journalnr.: 16-920-01423/IN nr.: 01423) – regnskab*
2015: Foreningen til Støtte for Mødre og Børn (Journalnr.: 15-920-01105/IN nr.: 01105) – regnskab*