UDVIKLINGSORIENTERET KONSULENT MED FAGLIGHEDEN I ORDEN
– Vil du bidrage til, at udsatte mødre og fædre kan skabe gode rammer for deres børn?

 I Foreningen til Støtte for Mødre og Børn modtog vi i 2020 knap 5.000 legatansøgninger fra primært enlige forsørgere, der har brug for hjælp. Antallet af ansøgere er knap fordoblet over de seneste to år, hvilke udfordrer vores sagsbehandlingstid. Vi ved, at der bag hver ansøgning ligger mange tanker og drømme. Det er derfor altafgørende, at alle ansøgere oplever, at vi er tilgængelige og kommunikere i øjenhøjde.

Vi søger derfor en udviklingsorientering konsulent med en socialfaglig baggrund, der har lyst til at hjælpe os med at udvikle vores vejledning og rådgivning, selve legatbehandlingen samt foreningens andre social-humanitære tilbud.

Stillingen er nyoprettet, så dine opgaver vil ændre sig over tid, men vil hovedsageligt bestå af:

 •  Sagsbehandling af legatansøgninger samt indstilling til andre fonde samt udvikling af metoder til legatbehandling sådan at ansøgere oplever, at det er nemt at søge et legat hos os samtidig med at vi nedbringer sagsbehandlingstiden.
 • Udvikling af foreningens vejledning og rådgivning af brugerne særligt omkring muligheden for at søge tilskud, indgå forlig med kreditorer eller andre tiltag, der kan forbedre ansøgernes økonomi. Vi forestiller os, at denne del i fremtiden i langt højere grad end i dag vil være frivilligdreven.
 • Udvikling af vores frivillige tilbud, som pt. består af en årlig familielejr, hvor du forventes at kunne deltage 1 uge om året.

  Vi forestiller os, at du har:

 • Socialfaglig erfaring fx gennem arbejde i en kommune, et boligselskab eller andre steder, hvor du har fået jord under neglene.
 • Viden om økonomisk rådgivning eller har forudsætningerne for at tilegne dig dem.
 • Erfaring med at arbejde med frivillige enten gennem dit arbejde eller som frivillig leder.

 I vores sekretariat er vi i gang med at se på, hvordan vi fremover skal indrette vores ansvarsområder. Vi kan meget allerede, men ikke alt. Og vi er ikke i tvivl om, at vi har brug for dig, der har en stærk socialfaglig kompetence, der fx er opnået via en uddannelse som socialrådgiver, kandidatuddannelse i socialt arbejde eller socialvidenskab eller anden socialfaglig uddannelse.

 Vi tilbyder:

 • Lille uformelt team, hvor alle brænder for deres arbejde, men hvor vi også giver os tiden til at hjælpe hinanden som kolleger
 • Muligheden for at udvikle din egen stilling og præge organisationen.
 • Mulighed for fast hjemmearbejdsdag – også post-corona.


Ansøgning

Vi vil meget gerne fortælle dig mere om stillingen efter påske, hvor du er velkommen til at kontakte sekretariatsleder Maria Blankensteiner på 6016 0681. Samtaler forventes afholdt d. 22/23. april samt 26-27. april i København eller via teams.

 

Vi håber, at du kan tiltræde d. 1. juni 2021. Det vil være en fordel, men ikke en betingelse, at du kan deltage i årets familielejr i uge 30 eller 31. Stillingen er en tidsbegrænset 2-årig ansættelse på 32 timer evt. med mulighed for forlængelse eller forhøjet timetal, hvis der findes finansiering hertil. Lønnen forhandles individuelt.

Send din ansøgning senest d. 18. april 2021 til mmb@morbarn.info

Om os
Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en 115 år gammel landsdækkende social forening, der yder økonomisk hjælp, rådgivning og afvikler projekter i forhold til vanskeligt stillede primært enlige forsørgere. Midlerne kommer hovedsageligt fra private fonde, legater og private virksomheder.