Vejledning

Sådan gør du

På denne side finder du en række vejledninger til, hvordan du laver et budget, og hvordan du finder de dokumenter, som du skal sende med din legatansøgning.

 

Lav et budget

To ting vi skal kende

Dine indtægter

Det første skridt i at lægge et budget, er at finde ud af, hvilke indtægter du har i løbet af året. Din løn/ydelse – f.eks. kontanthjælp eller SU – er nok det første, som du tænker på, men der er en række andre indtægter, som du nok også skal skrive på, så som særlig støtte (§34) og eventuelle godtgørelser.

Din boligstøtte skal du kun skrive på, hvis du får den udbetalt til din bankkonto hver måned. Hvis du bor i en almennyttig bolig, bliver din boligstøtte ofte overført direkte til din udlejer, men ellers udbetales den til din Nemkonto.   

Når vi behandler din legatansøgning, skal vi vide, hvor stor din månedlige indtægt efter skat er, og det er de tal – løn/ydelser – du skal skrive i budgettet i de relevante felter.

Endvidere kan du modtage en række ydelser til dine børn, alt afhængig af deres alder og bopælsadresse. Her er der tale om Børne-/Ungeydelse, Børnebidrag og Børnetilskud. Disse indtægter skal ikke anføres i dit budget. 

Dine udgifter

For at vi kan vurdere din økonomi, skal vi vide, hvad dine gennemsnitlige månedlige faste udgifter er. 

For at du kan lægge et retvisende budget, skal du kende dine udgifter og hvor ofte de bliver betalt. Nogle regninger betaler du hver måned, imens andre – så som din el-regning – normalt betales hver tredje måned, og dine forsikringer betaler du måske én gang om året.  Derfor er det vigtigt, at du bruger lidt tid på at finde ud af, hvor meget du f.eks. betaler for strøm, vand, varme, internet, tv-pakke, osv. igennem et helt år, og så deler det tal med 12 måneder.

I din netbank, kan du se dine betalingsaftaler, og hvor meget du betaler og hvor ofte. Hvis du er under administration, står der desuden på din udbetalingsmeddelelse, hvad der trækkes, før du får din ydelse udbetalt.

Hvis du har udgifter, som du ikke pt. betaler, eller som ikke er “faste”, skal du ikke skrive dem i budgettet.

 

Sådan gør du

Find dokumentet

Før du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, er det en god ide, at du først henter alle de dokumenter, som du skal sende med, for vi kan behandle din legatansøgning. Almindeligvis er det din årsopgørelse, din lønseddel/ udbetalingsmeddelelse og dokumentation for, at du modtager Børnetilskud.  Vi har samlet korte beskrivelser af, hvad du skal sende med, og hvordan du finder dine dokumenter. Listen er ikke udtømmende, og du er selvfølgelig meget velkommen til at vedlægge alle de dokumenter, som du mener er relevante for, at vi kan behandle din ansøgning om at modtage et legat.

Årsopgørelsen fra Skat

Du finder din nyeste årsopgørelse fra Skat på www.skat.dk
 Her logger du ind med dit NemID, hvorefter du kan vælge at se årsopgørelsen. Øverst til højre på siden med din årsopgørelse står der med små bogstaver PDF, her kan hente din årsopgørelse i det rigtige format. Vi har lavet en guide der viser hvordan du henter din årsopgørelse:

Guide til at finde din årsopgørelse på computer.

Guide til at finde din årsopgørelse på din telefon. 

lønseddel/udbetalingsmeddelelse

Hvis du er i arbejde, får du nok din lønseddel med e-mail, men for det meste skal du logge ind på www.eBoks.dk for at finde din udbetalingsmeddelelse. Derfra kan du hente den ned på din computer eller telefon. Hvis du er førtidspensionist eller på SU, for du kun én meddelelse i begyndelsen af året/perioden.

Børnetilskud

Som enlig modtager du Børnetilskud fra Udbetaling Danmark. Du skal indsende dokumentation på din seneste udbetaling af Børnetilskud. Det udbetales hvert kvartal d. 20. januar, 20. april, 20. juli og 20. oktober. Dit navn skal fremgå på den dokumentation du sender ind. Det kan f.eks. være overførslen fra din netbank eller et billede fra www.familieydelser.dk Tager du skærmbilleder med din mobiltelefon fra familieydelser, skal du tage 2 billeder i træk, så vi kan se dit navn på det 1. billede og modtagelsen af børnetilskud på det 2. billede.

b

Vandrejournal

Er du gravid, og søger du om at modtage et legat til køb af de mest nødvendige ting til din baby, skal du vedlægge en kopi af din vandrejournal. Vandrejournalen er en beskrivelse af dit graviditetsforløb, og derpå kan vi bla. se, hvornår du har termin. Du har fået en kopi af din vandrejournal da du var til scanning ved din jordemoder. Du kan tage et billede af din vandrejournal som du kan sende sammen med din legatansøgning.  

Regninger som du søger støtte til

   Hvis du søger støtte til betaling af en restance, lejrskole/studietur, briller og lignende skal du vedlægger en kopi af regningen/indbetalingskortet, så vi kan se, hvad for en udgift, det drejer sig om. 

Din nye lejekontrakt

Hvis du skal flytte til en ny bolig – f.eks. i forbindelse med fraflytning fra et krisecenter – og søger om hjælp til dækning af flytteudgifter eller til nødvendigt indbo/hvidevarer, skal du sende din nye lejekontrakt.