Vejledning

Sådan gør du

På denne side finder du en række vejledninger til, hvordan du laver et budget, og hvordan du finder de dokumenter, som du skal sende med din legatansøgning – samt sikrer dig, at de er i det rigtige format til, at du kan vedhæfte dem, når du laver din ansøgning i portalen.

 

Find dokumentetSådan laver du en PDF
Lav et budget

To ting vi skal kende

Dine indtægter

Det første skridt i at lægge et budget, er at finde ud af, hvilke indtægter du har i løbet af året. Din løn/ydelse – f.eks. kontanthjælp eller SU – er nok det første, som du tænker på, men der er en række andre indtægter, som du nok også skal skrive på, så som særlig støtte (§34) og eventuelle godtgørelser.

Din boligstøtte skal du kun skrive på, hvis du får den udbetalt til din bankkonto hver måned. Hvis du bor i en almennyttig bolig, bliver din boligstøtte ofte overført direkte til din udlejer, men ellers udbetales den til din Nemkonto.   

Når vi behandler din legatansøgning, skal vi vide, hvor stor din månedlige indtægt efter skat er, og det er de tal – løn/ydelser – du skal skrive i budgettet i de relevante felter.

Endvidere kan du modtage en række ydelser til dine børn, alt afhængig af deres alder og bopælsadresse. Her er der tale om Børne-/Ungeydelse, Børnebidrag og Børnetilskud. Disse indtægter skal ikke anføres i dit budget. 

Dine udgifter

For at vi kan vurdere din økonomi, skal vi vide, hvad dine gennemsnitlige månedlige faste udgifter er. 

For at du kan lægge et retvisende budget, skal du kende dine udgifter og hvor ofte de bliver betalt. Nogle regninger betaler du hver måned, imens andre – så som din el-regning – normalt betales hver tredje måned, og dine forsikringer betaler du måske én gang om året.  Derfor er det vigtigt, at du bruger lidt tid på at finde ud af, hvor meget du f.eks. betaler for strøm, vand, varme, internet, tv-pakke, osv. igennem et helt år, og så deler det tal med 12 måneder.

I din netbank, kan du se dine betalingsaftaler, og hvor meget du betaler og hvor ofte. Hvis du er under administration, står der desuden på din udbetalingsmeddelelse, hvad der trækkes, før du får din ydelse udbetalt.

Hvis du har udgifter, som du ikke pt. betaler, eller som ikke er “faste”, skal du ikke skrive dem i budgettet.

 

Sådan gør du

Find dokumentet

Før du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, er det en god ide, at du først henter alle de dokumenter, som du skal sende med, for vi kan behandle din legatansøgning. Almindeligvis er det din årsopgørelse, din lønseddel/ udbetalingsmeddelelse og dokumentation for, at du modtager Børnetilskud.  Vi har samlet korte beskrivelser af, hvad du skal sende med, og hvordan du finder dine dokumenter. Listen er ikke udtømmende, og du er selvfølgelig meget velkommen til at vedlægge alle de dokumenter, som du mener er relevante for, at vi kan behandle din ansøgning om at modtage et legat.

Årsopgørelsen fra Skat

Du finder din nyeste årsopgørelse fra Skat på www.skat.dk. Her logger du ind med dit NemID, hvorefter du kan vælge at se årsopgørelsen. Øverst til højre på siden med din årsopgørelse er der et link: PDF, hvor du kan hente din årsopgørelse i det rigtige format.

lønseddel/udbetalingsmeddelelse

Hvis du er i arbejde, får du nok din lønseddel med e-mail, men for det meste skal du logge ind på www.eBoks.dk for at finde din udbetalingsmeddelelse. Derfra kan du hente den ned på din computer eller telefon. Hvis du er førtidspensionist eller på SU, for du kun én meddelelse i begyndelsen af året/perioden.

Børnetilskud

Hvis du er enlig og modtager Børnetilskud fra Udbetaling Danmark, skal du medsende dokumentation derfor. Almindeligvis er det nemmeste, at du finder den seneste postering i din netbank. Børnetilskuddet udbetales kvartalsvist, d. 20/1, 20/4, 20/7 og 20/10, eller på seneste bankdag op dertil. Nogle netbanker lader dig hente posteringstekster i PDF-format. Du kan også tage et screenshot og så gemme det som PDF.

b

Vandrejournal

Er du gravid, og søger du om at modtage et legat til køb af de mest nødvendige ting til din baby, skal du vedlægge en kopi af din vandrejournal. Vandrejournalen er en beskrivelse af dit graviditetsforløb, og derpå kan vi bla. se, hvornår du har termin. Du har fået en kopi af din vandrejournal da du var til scanning ved din jordemoder. Du kan tage et billede af din vandrejournal med Microsoft Office Lens, som du kan sende sammen med din legatansøgning.  

Regninger som du søger støtte til

Når du søger støtte til betaling af en restance/gæld eller til betaling af en aktivitet – så som en lejrskole/studietur, er det en rigtig god ide, at du vedlægger en kopi af regningen/indbetalingskortet, så vi kan se, hvad for en udgift, det drejer sig om. Det letter vores sagsbehandling, så vi hurtigere kan give dig et svar på din legatansøgning.

Din nye lejekontrakt

Hvis du skal flytte til en ny bolig – f.eks. i forbindelse med fraflytning fra et krisecenter – og søger om hjælp til dækning af flytteudgifter eller til nødvendigt indbo/hvidevarer, skal du vedlægge en kopi af lejekontrakten.

to metoder

Sådan laver du en PDF

Alle de dokumenter, du sender til os, skal være PDF’er. Herunder beskriver vi to måder, hvorpå du hurtigt og nemt kan gemme alle de ting, du gerne vil sende til os, i PDF-format.

på din computer: Udskriv som PDF

Bruger du en computer, er en nem måde at gemme næsten alle dokumenter på, at benytte udskriftsmenuen. Du kan anvende denne metode på bla. billeder, tekstdokumenter og regneark, som du gerne vil sende til os.

For at gøre dette, skal du blot vælge at printe dit dokument. I udskriftsvinduet under ‘destination’ vælger du så blot ‘Gem som PDF’ i stedet for at vælge en printer. Herefter gemmer du filen. 

på telefonen: Brug Office Lens

Hvis du har et fysisk dokument, som du gerne vil tage et billede af, som du kan vedhæfte din ansøgning, kan du bruge Microsoft Office Lens eller en anden PDF scanner. Det er en gratis App, der kan fåes til både Apple og Android telefoner og tablets. Med App’en kan du scanne et dokument som PDF lige så nemt, som at tage et billede. Du kan desuden rette dokumentet til, så det bliver let for os at se og læse.