Vi støtter

Hvad kan du søge om

Foreningen uddeler legater til en lang række formål, for at støtte dig i rollen som forsørger. Du kan læse mere om legatansøgningen her på siden, hvor du også kan se, hvilke overordnede formål vi støtter. Hvis du er i tvivl, om du kan søge Foreningens legat til netop dit formål, så skriv eller ring til os.

 

Vores legater

Det du kan søge til

Anskaffelser

Hvis du har behov for hjælp til større anskaffelser, såsom spædbørnsudstyr, cykler, møbler, hvidevarer og lignende, skal du benytte denne kategori.

Etablering

Benyt denne kategori, når du har behov for hjælp til etablering i en ny bolig – eksempelvis til indskud, flyttemænd, fuld etablering (møbler mm.).

Børns fritid

Går dit barn til sport/fritids aktiviteter – eller vil de gerne begynde på det, kan du søge om hjælp til kontingenter, sportsudstyr og omkostninger ved deltagelse i aktiviteter.

uddannelse/skole

Søg her, hvis du har behov for hjælp til at dække omkostninger i forbindelse med skole/uddannelse. Det kan være studieture, skoletasker, bøger og computere/IT-udstyr.

Andet

Søg her, hvis du har behov for (akut) hjælp til grundlæggende fornødenheder, i forbindelse med sygdom, eller hvis du har behov for hjælp til mindre gældsposter såsom restancer til el, vand, varme og husleje.

KONFIRMATION

 Skal dit barn konfirmeres eller nonfirmeres i foråret 2020, skal du benytte denne kategori. Når du søger legatet, skal du huske at medsende dokumentation for, at dit barn deltager i konfirmationsforberedelserne. 

Uden for vores formål

Det støtter vi ikke

Fødselsdage

Foreningen yder ikke støtte til afholdelse af fødseldagsfester og gaver. Imidlertid kan du med fordel undersøge, om fødselsdagsgaven kunne falde ind under en af vores andre uddelingskategorier ovenfor. Hvis dit barn eksempelvis mangler en cykel eller en computer til skolen, så kunne du søge under ‘Anskaffelser’ eller ‘Uddannelse/Skole’. 

Allerede afholdte udgifter

Du kan ikke søge om støtte til at afholde en udgift EFTER du har betalt den. Derfor er det vigtigt, at du om muligt søger vores hjælp i god tid før, du eksempelvis skal betale en regning eller holde konfirmation.

Løbende støtte

Vi har desværre ikke mulighed for at yde støtte af løbende karakter. Vi kan altså ikke supplere en lav indtægt, for eksempelvis at kompensere for et indtægtstab over længere tid eller betale for et efterskoleophold.  

Dåb

At støtte dåb falder udenfor vores formål. Det kan virke underligt, når vi støtter konfirmationer, men det skyldes, at vi vurderer, at barnet ikke påvirkes af en ydmyg dåb. Du kan eventuelt kontakte din kirke/moske/etc. og høre, om de kan hjælpe dig.

vedligehold af privat bolig og køretøjer

Du kan ikke søge Foreningens legat til dækning af renoveringsopgaver eller vedligehold på privat ejendom og andelsboliger. Ligeledes yder vi ikke støtte til vedligehold eller reperation af køretøjer.

offentlig gæld/store gældsposter

Af princip yder vi ikke støtte til dækning af offentlig gæld, og vi har desværre ikke mulighed for at hjælpe med at betale større gældsposter/egentlig gældssanering.

.

Advokatsalærer

Som udgangspunkt kan vi ikke yde støtte til betaling af regninger til advokathjælp.

Praktisk information

Værd at vide om vores legater

Hvornår skal jeg søge

Det er en rigtig god ide at søge vores legat i god tid. Hvis du ved, at du får brug for hjælp til at holde eksempelvis jul eller en konfirmation, så sparer du dig selv en masse bekymringer, hvis du søger legatet så tidligt som muligt. Du kan dog tidligst søge om at modtage et legat tre måneder før en aktivitet finder sted, eller en udgift skal afholdes.

Legater er skattefri

Du skal ikke betale skat af de penge, du modtager fra os, og du kan ikke blive trukket i dine ydelser. Foreningen er godkendt til at yde skattefri støtte til sociale og sygdoms-bekæmpende formål, efter Ligningslovens §7.22, hvor vi figurerer som “Mødre og Børn, Foreningen til Støtte for” (Fondsreg.nr. 3220). Du finder cirkulæret hér.

Dine oplysninger

Hvis du med din legatansøgning opnår en bevilling, opbevarer Foreningen til Støtte for Mødre og Børn de indeholdte oplysninger samt oplysninger om bevillingen i en periode svarende til det indeværende år + fem år, fra den dato, hvor legatet er udbetalt og sagsbehandlingen er afsluttet – dvs. i op til seks år. Opnår din legatansøgning ikke en bevilling, opbevarer vi de indeholdte oplysninger i op til 14 dage fra sagsbehandlingen er afsluttet – dog opbevarer vi en registrering om legatansøgningen.

Hvor meget kan jeg søge

Vær venligst opmærksom på, at vores legater er forholdsmæssigt beskedne. Vi uddeler typisk legater i størrelsesordenen 1.000 – 5.000 kroner. Vi uddeler under ingen omstændigheder mere end 10.000 kroner til en enkelt ansøger/familie indenfor et skatteår.

Foreningen udsteder ikke lån imod tilbagebetaling.