Søg Støtte

Hvad kan du søge til

Foreningen uddeler legater til en lang række formål, for at støtte dig i rollen som forsørger. Her på siden kan du se, hvilke overordnede formål vi uddeler legater til. Hvis du er i tvivl, om du kan søge Foreningens legat til netop dit formål, så skriv eller ring til os. 

Vores legater

Det du kan søge til

Covid-19

Dansen med Corona er desværre ikke slut. Mange familier bliver stadig ramt, af de alvorlige konsekvenser pandemien har for den enkelte familie. 

Du kan søge om et legat, hvis du er særlig ramt af konsekvenserne af COVID-19. Det kan f.eks. være, at du er blevet opsagt på grund af krisen, at du eller dine børn er tvunget til at følge online-undervisning, eller at I har været syge med corona, og har haft forhøjede udgifter i forbindelse med jeres isolation.

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn har med midler fra Liljeborgfonden og Ole Kirk’s Fond mulighed for at hjælpe sårbare familier, der bliver særligt hårdt ramt af Coronakrisen. Du kan søge et legat, hvis du er direkte eller indirekte påvirket af Coronakrisen. Vi beder vi dig om beskrive og dokumentere Coronakrisen indvirken på din økonomi i din legatansøgning.

Anskaffelser

Hvis du har behov for hjælp til større anskaffelser, såsom spædbørnsudstyr, cykler, møbler, hvidevarer og lignende, skal du benytte denne kategori.

Etablering

Benyt denne kategori, når du har behov for hjælp til etablering i en ny bolig – eksempelvis til flytning eller nødvendig indbo (møbler mm.).

Børns fritid

Går dit barn/dine børn til en fritids aktivitet – eller vil de gerne begynde på det? Du kan søge om hjælp til udstyr, kontingentet og omkostninger ved deltagelse i aktiviteter.

uddannelse/skole

Søg her, hvis du har behov for hjælp til at dække omkostninger i forbindelse med skole/uddannelse. Det kan være studieture, skoletasker, bøger og computere/IT-udstyr.

Andet

Søg her, hvis du har behov for (akut) hjælp. Det kan eksempelvis være i forbindelse med sygdom, hvis du har behov for hjælp til mindre gældsposter såsom restancer til el, vand, varme og husleje, eller til mad resten af måneden.

Konfirmation

Skal dit barn konfirmeres i 2021? Du kan søge om et legat til konfirmation eller nonfirmation frem til d. 1.marts.

Uden for vores formål

Det støtter vi ikke

Fødselsdage

Foreningen yder ikke støtte til afholdelse af børns fødseldage eler gaver. Imidlertid kan du med fordel undersøge, om fødselsdagsgaven kunne falde ind under en af vores andre uddelingskategorier ovenfor. Hvis dit barn eksempelvis mangler en cykel eller en computer til skolen, så kunne du søge under ‘Anskaffelser’ eller ‘Uddannelse/Skole’. 

Allerede afholdte udgifter

Du kan ikke søge om støtte til at afholde en udgift EFTER du har betalt den. Derfor er det vigtigt, at du søger vores hjælp inden – og gerne i god tid før, du eksempelvis skal betale en regning eller holde konfirmation.

Løbende støtte

Vi har desværre ikke mulighed for at yde støtte til løbende udgifter. Vi kan altså ikke supplere en lav indtægt, for eksempelvis at kompensere for et indtægtstab over længere tid eller betale for et efterskoleophold.  

Dåb

At støtte dåb falder udenfor vores formål. Baggrunden er, at vi vurderer, at barnets sociale liv ikke påvirkes af en ydmyg dåb. Du kan eventuelt kontakte din kirke/moske/etc. og høre, om de kan hjælpe dig.

vedligehold af privat bolig og køretøjer

Du kan ikke søge Foreningens legat til dækning af renoveringsopgaver eller vedligeholdelse af dit hus/ejerlejlighed eller din andelsboliger. Ligeledes yder vi ikke støtte til reparation eller syn af din bil.

offentlig gæld/store gældsposter

Vi yder ikke støtte til dækning af offentlig gæld, og vi har desværre ikke mulighed for at hjælpe med at betale større gældsposter/egentlig gældssanering.

Indskud i lejebolig

Vi har almindeligvis ikke mulighed for at yde legater som hjælp til indskud i en lejebolig. Generelt er indskuddet i en lejlighed langt højere end, hvad vi har mulighed for at dække med vores legater.

Advokatsalærer

Som udgangspunkt kan vi ikke yde støtte til betaling af regninger til advokathjælp eller til opstart af sager i familieretshuset.